Wmo en mantelzorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente. Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Wat biedt de Wmo?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

U vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet u een eigen bijdrage betalen.

Keukentafelgesprek

Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met u als mantelzorger in gesprek.

In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.

Ondersteuning van u als mantelzorger

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om u in uw zorgtaken te ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan u helpen om overbelasting te voorkomen.

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan u helpen bij het regelen van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het servicepunt RSWP in uw gemeente.