Wetten en regels

Heeft de zorgvrager professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten.

 Heeft u een vraag over wetten en regels die u niet hier kunt vinden? Neem contact op met onze consulenten RSWP of met de afdeling juridische zaken van Mezzo.

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. U kunt onder meer bij uw gemeente terecht voor indicaties voor huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding of voor een aanpassing in huis. Voor meer informatie en een adviesgesprek neem contact op met de consulent mantelzorg.

Zorgverzekeringswet en mantelzorg

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol.

Zorgverzekeringswet

Deze wet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Wet langdurige zorg en mantelzorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.

Jeugdwet en mantelzorg

Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.