Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn.

In uw CAO kunnen afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Calamiteitenverlof

Dit verlof neemt u op als u onverwachts direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever. Uw werkgever moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in uw cao anders is bepaald.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof neemt u op voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt. In één keer of in meerdere delen. U kunt het verlof opnemen na overleg met uw werkgever. Uw werkgever kan het verlof alleen weigeren als uw organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Uw salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof neemt u op als u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. Per jaar mag u twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen achttien weken opnemen.

U ontvangt geen salaris voor de uren dat u langdurend zorgverlof opneemt; de uren dat u blijft werken, krijgt u wel doorbetaald. Het kan zijn dat in uw organisatie geregeld is, dat u uw vakantiedagen kunt gebruiken om het zorgverlof te compenseren. In dat geval krijgt u op die vakantiedagen uw salaris wel doorbetaald.

Goed om te weten

  • In uw CAO, via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over verlofregelingen. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij uw werkgever.
  • Kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
  • In de periode dat u zorgverlof heeft, bouwt u vakantiedagen op.