Wat is mantelzorg

Mantelzorgers zijn (jonge) mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.Het is belangrijk om, als u zorgt voor een ander, ook goed voor uzelf te zorgen en overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel en dat kan bij RSWP en laat u registreren als mantelzorger.

Signalen overbelasting mantelzorger

  • Fysiek: Vermoeidheid, hoofd- en of buikpijn, concentratieproblemen, slechte persoonlijke verzorging.
  • Psychisch: Gespannen, veranderd eetpatroon, slecht slapen, piekeren, stil en teruggetrokken, snel geïrriteerd, somber of depressief voelen.
  • Sociaal: Vaak te laat of afwezig, alleen zijn, verminderde sociale contacten, geen vrije tijd.

Mantelzorgondersteuning RSWP

  • biedt een luisterend oor, geeft individuele ondersteuning en onafhankelijk advies.
  • geeft informatie en advies over zorg en hulp in uw omgeving
  • organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld het mantelzorgcafé)
  • regelt onderling contact (bijvoorbeeld voor ouders van kinderen met zorg of familieleden en betrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek.
  • zorgt voor respijtzorg, dat wil zeggen zorgt voor vervanging zodat de mantelzorger een keer vrijaf heeft.
  • indien gewenst helpen bij aanvraag ondersteuning mantelzorgwaardering
  • speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers

Uitgebreide informatie vindt u in het kenniscentrum mantelzorg RSWP