In Waterland is gestart met het geven van een vrijwilligersvergoeding voor het vrijwilligerswerk tuinonderhoud en vervoer.

Vraag bij het servicepunt RSWP Waterland na wat de mogelijkheden zijn.

Van vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd,
voor vrijwilligers van RSWP zijn hier geen kosten aan verbonden