Door omstandigheden wordt soms het netwerk steeds kleiner. Dit zorgt voor verschillende hulpvragen. Dit kan zijn een praktische hulpvraag, maar ook een sociale hulpvraag. Samenkracht is daar een antwoord op. De vrijwilliger brengt huisbezoeken en bedenkt samen met de deelnemer oplossingen voor de vragen die er spelen.

De vrijwilliger krijgt hiervoor een training, bijeenkomsten met andere Samenkracht-vrijwilligers en ondersteuning van een consulent.

VOG

Van vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd, voor vrijwilligers van RSWP zijn hier geen kosten aan verbonden.