Vanaf oktober 2018 zijn wij op zoek naar vrijwilligers die huisbezoeken willen afleggen in de Gorteslootbuurt.

Wat houdt dit in?

Tijdens de renovatie van de buurt blijven de bewoners (gedeeltelijk) in het huis wonen. Dit is vaak een lastige periode voor de (oudere) bewoners. Om te inventariseren waar mogelijk ondersteuning geboden kan worden is het mooi als er huisbezoeken afgelegd worden voordat de renovatie start en tijdens de 3 renovatieweken. Wat gaat u doen? Iedere week wordt er in 7 woningen gestart. Voor de start zou het mooi zijn als alle 7 woningen een bezoek hebben gekregen. Van daaruit wordt bekeken of er tijdens de renovatie nog eens kan worden langsgegaan. En of we eventueel ondersteuning kunnen zoeken waar nodig. Bij voorkeur stellen we een team samen. Vele handen maken licht werk.

Welke kennis of vaardigheden heeft u nodig?

  • Sociale vaardigheden.
  • Maken van een praatje en een luisterend oor.
  • Ook kunnen signaleren welke behoefte er zijn.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Contacten in de buurt.
  • Dankbaarheid vanuit de bewoners.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

De bewoners van de Gorteslootbuurt wonen een jaar lang in een buurt waar gebouwd wordt. Drie weken lang wordt er in hun eigen huis gewerkt. Door uw inzet als vrijwilliger helpt u de bewoners deze periode zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Hoe komt u in aanmerking?

Contact opnemen met de consulente WonenPlus via het servicepunt WonenPlus in Landsmeer 020-4822605 (ma, di, do, vrij van 9.30 uur tot 12.30 uur). We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek/intakegesprek. Wilt u aangeven dat u specifiek belt voor het renovatieproject van de Gorteslootbuurt.