Vanaf oktober 2018 zoeken wij gastheren/- vrouwen die de huiskamerunit bij de Gorteslootbuurt willen bemannen. Dit is een huiskamer voor de bewoners van de te renoveren woningen in de buurt. Een plaats waar bewoners terecht kunnen om de drukte rondom de renovatie te ontvluchten. Een plek voor ontmoeting en een luisterend oor. De huiskamerunit is van alles voorzien zodat er fijn een dag doorgebracht kan worden. Wij verwachten onder de bezoekers voornamelijk ouderen uit de buurt. Wie weet wat voor leuke kruisbestuiving aan bezoekers kan worden gemaakt.

Wat gaat u doen?

Ontvangen van de gasten uit de buurt. Koffie schenken, een luisterend oor, een praatje maken. Kortom zorgen dat de huiskamer een gezellige plaats is waar de deur zoveel mogelijk openstaat. Bij voorkeur stellen we een team samen.

Welke kennis of vaardigheden heeft u nodig?

  • Sociale vaardigheden.
  • Het kunnen creĆ«ren van een prettige plek waar mensen graag komen.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Contacten in de buurt.
  • Dankbaarheid vanuit de bewoners.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

De bewoners van de Gorteslootbuurt wonen een jaar lang in een buurt waar gebouwd wordt. Drie weken lang wordt en in hun eigen huis gewerkt. Door uw inzet als vrijwilliger kunt u helpen de bewoners deze periode zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Hoe komt u in aanmerking?

Contact opnemen met de consulente WonenPlus via het servicepunt WonenPlus in Landsmeer 020-4822605 (ma, di, do, vrij van 9.30 uur tot 12.30 uur). We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek/intakegesprek. Wilt u aangeven dat u specifiek belt voor het renovatieproject van de Gorteslootbuurt.