Tips voor werkende mantelzorgers

Ik houd werk en privé liever gescheiden

Administratie - RSWP

Dat is heel goed mogelijk, maar wat als de privésituatie (negatieve) invloed heeft op uw werk? Als de leidinggevende en de collega’s weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit.
Wacht niet tot de combinatie werk en zorg u teveel is. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek samen met je leidinggevende naar oplossingen

Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen er niet nog meer mee belasten

Als team doet u het werk met elkaar en bent u er voor elkaar. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk of willen overnemen versus 92% van de collega’s die zegt dit wel te kunnen en te willen. Probeer dus niet te veel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan.

Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen

Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s etc. Voor u het weet is de ruimte in uw agenda opgeslokt en blijft er weinig tot geen tijd voor uzelf. Daarbij komt dat ‘nee zeggen’en ‘grenzen bepalen’ niet altijd meevalt. Toch zijn dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken vol te kunnen houden. Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe kan overnemen. Doe de dingen die u leuk vindt en waar u energie van krijgt. Dat is beter voor u en voor de persoon voor wie u zorgt.

Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan

Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als u wacht tot u zwaarbelast bent, duurt het vaak een hele tijd voor u zich weer fit voelt. Of u bent te laat . De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook uw collega’s en leidinggevende zien u liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis. Maak zorgtaken dus op tijd bespreekbaar. Als u een disbalans ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!

Als ze weten dat ik mantelzorger ben heeft dat negatieve gevolgen

Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid, maar werkgevers en leidinggevenden waarderen werknemers die openheid en verantwoordelijkheid ton belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven u ook ervaring en expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst. Kom zelf met ideeën en toon uw betrokkenheid voor een goede oplossing voor beide partijen.

(bron: werk&mantelzorg)