Sollicitatieplicht bij WW- of bijstandsuitkering

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht.

U ontvangt een WW-uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht

Ontvangt u een WW-uitkering en verleent u dusdanig intensieve mantelzorg dat dit niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan/een re-integratietraject, dan kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

UWV beoordeelt of u van deze regeling gebruik kunt maken. Vraag dit aan uw werkcoach van het UWV. In uitzonderlijke situaties kan UWV de ontheffing (telkens) met een maand verlengen.

Mantelzorgforfait

Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering). U leest meer over het mantelzorgforfait op de website van UWV.

Bij het aanvragen van uw WW- of WIA-uitkering kunt u het mantelzorgforfait aangeven. U moet wel aantonen dat u betaald werd uit het pgb. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen u en de zorgvrager.

U ontvangt een bijstandsuitkering

Vrijstelling sollicitatieplicht

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op deĀ website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.