Mantelzorg: Wetten en regels

Als mantelzorger krijgt u te maken met verschillende wetten en regels die er rond de zorg zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg (Wlz)

Jeugdwet

Aangeboden in: