Mantelzorg: Voor professionals

Heeft u te maken met mantelzorgers?

Het kenniscentrum mantelzorg is er ook voor professionals die te maken hebben met mantelzorgers. Bijvoorbeeld als werkgever van iemand die mantelzorgtaken heeft, de zorgprofessional die te maken heeft met de mantelzorgers van de cliënten/patiënten, maar ook scholen waar jonge mantelzorgers misschien wat extra aandacht nodig hebben.

Zorgverleners

Als zorgverlener heeft u uiteraard als eerste de zorg voor uw patiënt of cliënt voor ogen.
Rondom deze persoon zijn (bijna) altijd ook mantelzorgers betrokken. Deze mantelzorgers kennen hun naaste goed, hebben soms jaren voor hun naaste gezorgd en zijn emotioneel erg betrokken bij deze persoon. Een goede samenwerking tussen deze informele verzorgers en de professionele zorgverleners is voor de gehele situatie onmisbaar. Speciaal voor zorgprofessionals is het traject samenspel ontwikkeld om het begrip tussen professionele zorgverleners en de mantelzorgers te verbeteren. zorgteams in zowel de intramurale als extramurale zorg kunnen dit traject aangaan.
De consulent mantelzorg acteert als procesbegeleider en het eindresultaat is een werkplan dat door het team kan worden uitgevoerd. Hierdoor worden de afspraken geborgd binnen de werkwijze van het team.
Meer informatie en kosten van het samenspel traject vindt u hier.
Samenspeltraject

Werkgevers

Werk en mantelzorg combineren kan soms lastig zijn, U kunt als werkgever door het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zowel uw medewerkers als uw organisatie een dienst bewijzen. Meer informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid vind u hier.
Werken en zorg samen

Onderwijskrachten

Kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een van de leden langdurig ziek is of een beperking heeft, zijn jonge mantelzorgers.
Veel kinderen praten hier niet vanzelf over. Het is belangrijk dat scholen hier oog voor krijgen en het bespreekbaar gemaakt kan worden.
Speciaal voor groep 8 van de basisschool of voor middelbare scholieren zijn er gastlessen ontwikkeld die de kinderen en de school hierbij kunnen helpen.
Meer informatie kunt u hier vinden.
Gastlessen

 U kunt mantelzorgers altijd verwijzen naar het servicepunt mantelzorg

Het servicepunt mantelzorg is er speciaal voor mantelzorgers. Diensten van het servicepunt zijn:

  • Informatie en advies: over regelingen, voorzieningen en vormen van respijtzorg
  • persoonlijk gesprek: Bij de mantelzorger thuis of op het wijksteunpunt.
  • regeltaken: hulp bij het aanvragen van voorzieningen, een PGB of andere regeltaken
  • respijtzorg: door getrainde vrijwilligers die de zorg één of twee dagdelen kunnen overnemen
  • praktische ondersteuning: vrijwilligers kunnen helpen bij praktische klussen in en om huis of administratieve taken
  • Overige diensten; contactgroep mantelzorg, Dag van de mantelzorg

Servicepunt mantelzorg is een onderdeel van de servicepunten RSWP in de regio Zaanstreek/Waterland.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers die staan ingeschreven bij het servicepunt mantelzorg ontvangen 1x per jaar (in november) de waardering van de gemeente.

Aangeboden in: