Mantelzorg: Geldzaken

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Mantelzorgwaardering van uw gemeente

Elke gemeente bepaalt zelf welke waardering zij aan de individuele mantelzorgers willen geven.
Kijk hier wat uw gemeente als waardering heeft:

Alkmaar

Beemster

Edam-Volendam

Landsmeer

Oostzaan

Purmerend

Waterland

Wormerland

 Zaanstad

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kinderbijslag aan bij de SVB.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener – uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst.

Mantelzorg en een uitkering

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden vindt u hier.

Zorgverzekering en mantelzorg

Hier vind u meer informatie over de zorgverzekeringen

Aangeboden in: