Samenkracht

Vragen om hulp, veel mensen doen het niet snel want u wilt een ander niet tot last zijn. Als het netwerk kleiner is, is het ook moeilijker om te vragen. Deze belemmering geldt voor veel mensen. Aan de andere kant, u staat ervan te kijken wat anderen voor iemand kunnen en willen doen, want:  “Goed doen of samen doen, voelt goed.”

  • Wilt u op een prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?
  • U wilt er wel op uit gaan, maar weet niet hoe?
  • Heeft u veel praktische vragen?

Dan kan Samenkracht hier een antwoord op zijn.

 

Wat is er bijvoorbeeld allemaal mogelijk met Samenkracht

  • Contacten in de buurt versterken
  • Samen de week doornemen
  • Planning maken
  • Praktische oplossingen
  • En nog veel me

‘Als ik maar niet alleen zit’

In het boekje ‘Als ik maar niet alleen zit’ staan zes portretten van ouderen die aan Samenkracht hebben deelgenomen.  Deze portretten geven een beeld van de meest voorkomende vragen van de deelnemers. Heeft u interesse in het boekje, neem dan contact op met het servicepunt RSWP Landsmeer.

Vragen

Heeft u vragen neem contact op met het servicepun RSWP Landsmeer.