RSWP als organisatie

RSWP beschikt over een aantal servicepunten in Zaanstreek/Waterland en Alkmaar. Op een servicepunt werken consulenten, die de vrijwilligers coördineren, signalen vertalen naar nieuwe projecten en zorgen voor afstemming tussen zorg en welzijn.

Daarnaast heeft de RSWP in vrijwel alle gemeenten consulenten voor mantelzorgondersteuning in dienst. Zij werken vanuit een servicepunt binnen de gemeenten die met de RSWP een overeenkomst over mantelzorgondersteuning hebben afgesloten. De gehele organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur. Alle betaalde medewerkers van de RSWP werken veelal deeltijd. Hun taakomvang varieert van 4 uur tot 24 uur.

De organisatie telt in 2019 23 medewerkers verspreid over negen locaties en het centraal bureau. Samen met 650 vrijwilligers zijn er in 2019 ruim 92.000 WonenPlus-diensten uitgevoerd.