Missie & Visie

RSWP is een kleinschalige non-profit instelling met een ANBI registratie. Dat betekent dat wij niet voor winst en hoge omzetten gaan. Dat kan ook bijna niet in een organisatie die haar werkzaamheden voor een groot deel met behulp van vrijwilligers uitvoert. De ANBI registratie is door ons bij de belastingdienst aangevraagd en toegekend. Iemand die een ANBI instelling financieel begunstigt, mag die gift bij de belastingaangifte als een aftrekbare post opvoeren.

Onze organisatie wordt gefinancierd uit de abonnementen van de abonnees en door de subsidies en projectvergoedingen van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten.

Missie en visie

RSWP zet zich in voor thuiswonende kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers. Ons uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk op een plezierige wijze thuis kunnen blijven wonen. Ons werk gaat om verbinding. De kwaliteit van ons werk is afhankelijk van de relatie die er is tussen mensen. Tussen consulent en vrijwilliger of mantelzorger en tussen vrijwilliger en zorgvrager. Het draait allemaal om de juiste match.

RSWP is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij het zo lang mogelijk op een plezierige wijze zelfstandig thuis wonen en bieden hun mantelzorgers daarbij ondersteuning, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.