Missie en visie

Waarom RSWP?

RSWP is er omdat wij mensen willen helpen. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben, met de focus op “meedoen” en “iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning moet niet vanuit ons komen maar uit de directe woonomgeving van mensen die naar elkaar om kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat willen wij mogelijk maken. Wij geloven in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Met RSWP zetten we ons in om dat te realiseren.

Hoe doet RSWP dat?

Dit doen we niet alleen maar samen, met elkaar en, met vele professionele vrijwilligers die dezelfde missie hebben als wij en dat in de praktijk brengen. Het werken met vrijwilligersnetwerken en netwerken van actieve burgers staat centraal voor RSWP. Zij zijn de basis van onze organisatie en de manier waarop wij mensen kunnen helpen. Dat is wat we doen. “We helpen mensen elkaar te helpen”.

Wie is RSWP?

RSWP is een kleinschalige non-profit instelling met een ANBI registratie. Dat betekent dat wij niet voor winst en hoge omzetten gaan. Dat kan ook bijna niet in een organisatie die haar werkzaamheden voor een groot deel met behulp van vrijwilligers uitvoert. De ANBI registratie is door ons bij de belastingdienst aangevraagd en toegekend. Iemand die een ANBI instelling financieel begunstigt, mag die gift bij de belastingaangifte als een aftrekbare post opvoeren.

Onze organisatie wordt gefinancierd uit de abonnementen van de abonnees en door de subsidies en projectvergoedingen van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten.