Kwaliteit en privacy

RSWP is een professionele vrijwilligersorganisatie waarbij kwaliteit voorop staat. Zowel onze medewerkers als vrijwilligers willen kwaliteit leveren. Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen daarvoor regelmatig trainingen en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast onderzoeken wij regelmatig de kwaliteit door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en via ons klantenpanel.

Niet helemaal tevreden?

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) tevreden over bent. Wij zullen alles in het werk stellen om, tot een voor alle partijen, bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zien wij graag dat u contact met ons opneemt.

Klachten nemen wij serieus
RSWP neemt mensen serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

Wie kan een klacht indienen?
Als u gebruik maakt of wilt maken van een dienstverlening van RSWP kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger – ouder, verzorger – kunt u een klacht indienen.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende consulent RSWP bij u in de gemeente bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de directbetrokkenen. Is het niet mogelijk de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencoördinator.

Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator
Als het gesprek met de consulent uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan op twee manieren:

  1. Gebruik bij voorkeur het meldingsformulier onderaan de pagina of download het Meldingsformulier
  2. Per post: RSWP, Kometenstraat 6b, 1443 BA Purmerend – t.a.v. klachtencoördinator

Op uw schriftelijke klacht ontvangt u binnen 1 week na ontvangst door de RSWP een ontvangstbevestiging.

De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien zij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal zij proberen die mogelijkheden – uiteraard in overleg met u – te benutten.

Privacyreglement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient er vastgelegd te worden welke persoonsgegevens er binnen Regionale Stichting Wonen Plus (RSWP) worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden vastgelegd en op welke wijze deze gegevens opgeslagen en vooral beschermd worden tegen ongewenst / ongeoorloofd gebruik door personen die hier geen  autorisatie toe hebben. Dit staat beschreven in ons Privacyreglement

Geheimhouding

U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding.

Meldingsformulier

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
    Datum van de melding