Kwaliteit en privacy

RSWP is een professionele vrijwilligersorganisatie waarbij kwaliteit voorop staat. Zowel onze medewerkers als vrijwilligers willen kwaliteit leveren. Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen daarvoor regelmatig trainingen en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast onderzoeken wij regelmatig de kwaliteit door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en via ons klantenpanel.

Niet helemaal tevreden?

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) tevreden over bent. Wij zullen alles in het werk stellen om, tot een voor alle partijen, bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zien wij graag dat u contact met ons opneemt.

Laat het ons weten!

Er zijn verschillende manieren om met ons in contact te komen. U kunt het telefonisch melden, persoonlijk langskomen op het servicepunt of schriftelijk melden via het meldingsformulier. Uw klacht of melding wordt dan verder in behandeling genomen en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Privacyreglement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient er vastgelegd te worden welke persoonsgegevens er binnen Regionale Stichting Wonen Plus (RSWP) worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden vastgelegd en op welke wijze deze gegevens opgeslagen en vooral beschermd worden tegen ongewenst / ongeoorloofd gebruik door personen die hier geenĀ  autorisatie toe hebben. Dit staat beschreven in ons Privacyreglement

Geheimhouding

U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding.