Onze gedeelde waarden

Betrokken zijn

Al onze medewerkers en vrijwilligers voelen zich betrokken bij de mensen met wie ze werken en doen dit werk om anderen te kunnen helpen.

Aansluiten bij de lokale situatie

We geloven dat je aan moet sluiten op de lokale structuren om de meeste impact te hebben, dus aansluiten bij initiatieven en professionals die er in een dorp of stad of wijk al zijn.

Autonome professionele teams

De kennis van de lokale situatie zit bij de vrijwilligers en medewerkers in het veld. Daarom kunnen zij het beste zelf vormgeven aan de activiteiten die zij ondernemen en de context waarin zij het beste kunnen werken.

Persoonlijk

We zien iedereen als uniek persoon. We kijken naar de individuele behoeften om een goede match tussen mensen te maken. Met de vrijwilligers en de mensen die we helpen maar ook in onze eigen teams.

Waarde gedreven

We doen ons werk omdat we mensen willen helpen en daar zijn we trots op! De medewerkers passen bij de kernwaarden en de cultuur van de organisatie. Door onze inzet vergroten we de leefbaarheid in de wijken en kunnen mensen langer plezierig thuis blijven wonen.

Betrouwbaar

Mensen die een vraag stellen krijgen altijd een antwoord. Als we het zelf niet kunnen, zorgen we voor een warme overdracht naar iemand of een organisatie die de vraag wel op kan pakken. Daarna wordt in de gaten gehouden of diegene zich ook echt geholpen voelt of dat er mogelijk meer nodig is of dat een nieuwe behoefte-vraag ontstaat.

Effectief

We willen mensen helpen met alle middelen die we hebben. Daarom zetten we die middelen zo effectief mogelijk in om voor zoveel mogelijk mensen van waarde te zijn.

Wederkerigheid

Ieder mens is van waarde en kan iets voor een ander betekenen. Het is ons doel om dit te ondersteunen en in de matches die we maken tot uiting te laten komen.

Innovatief

Om ook in de toekomst mensen te kunnen helpen en effectief te blijven, kijken we steeds naar nieuwe mogelijkheden om voor mensen van waarde te zijn.