Uw gemeente en mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van u als mantelzorger.

Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Neem dan contact op met uw gemeente.

Om welke ondersteuning gaat het?

U kunt bij uw gemeente terecht voor bijvoorbeeld:

  • ondersteuning in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg
  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die u verzorgt
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening

Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Hoe vraagt u ondersteuning aan?

In elke gemeente is de ondersteuning weer anders ingericht. In veel gemeenten kunt u terecht bij een Wmo-loket. Of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Er zijn ook gemeenten die ‘sociale wijkteams’ of ‘buurtteams’ hebben, die u benadert met uw ondersteuningsvraag. Informeer bij uw gemeente waar u moet zijn. Ook een ouderenadviseur of uw huisarts kan u vertellen waar u terecht kunt.

Het keukentafelgesprek

Heeft degene voor wie u zorgt ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan wordt tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek besproken welke zorg en ondersteuning er nodig is. Lees meer over het keukentafelgesprek.