Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor nodig.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Vergunningvrij

U heeft geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein, daarom  hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels:

  • U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
  • U moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar u kunt de eisen ook zelf nalezen in het Bouwbesluit 2012. Mantelzorgwoning en WOZ-waarde. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

De belangrijkste regels

  • Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In sommige gemeenten telt de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017.
  • U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit online loket.
  • De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
  • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
  • Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
  • U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
  • Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
  • Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

Verbouwing bestaand gedeelte

U kunt zelf (met behulp van een aannemer) een bestaand gedeelte van het huis verbouwen tot een mantelzorgwoning. Bijvoorbeeld een garage of tuinhuis. Vraag offertes op bij aannemers en betrek een deskundige. Zo kunt u een juiste keuze maken ten aanzien van prijs en kwaliteit.

Mantelzorgwoning bij een huurwoning

Ook voor huurders behoort een mantelzorgwoning soms tot de mogelijkheden. Er zijn verschillende corporaties die meewerken aan het plaatsen van een tijdelijke aanbouw of zorgunit bij uw huurhuis. De gemeente regelt de plaatsing en betaalt de woning uit het Wmo-budget. Soms plaatst de corporatie de woning zelf.

Zelfstandige mantelzorgwoning of unit

Verschillende bedrijven bieden een mantelzorgunit of -woning aan. Sommige woningcorporaties en leveranciers verhuren daarnaast mantelzorgwoningen die u tijdelijk op uw erf kunt plaatsen.

Hoe komt u aan een mantelzorgwoning?

Lees meer informatie op websites van aanbieders van mantelzorgwoningen, bijvoorbeeld