Mantelzorgcompliment Wormerland

Vanaf 1 april 2019 tot 1 september 2019 kunt u het mantelzorgcompliment Wormerland 2019 aanvragen. De aanvragen voor 2019 zijn gesloten.

Wanneer bent u mantelzorger?

  • U verleent langdurige zorg (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) aan een naaste, zoals vriend of familielid.
  • U verleent geen zorg vanuit een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk.