Mantelzorgcompliment Wormerland

Het is op dit moment niet meer mogelijk om het mantelzorgcompliment voor 2018 aan te vragen. Over de aanvraag van het mantelzorgcompliment 2019 zullen wij u begin 2019 op de hoogte stellen. Houd onze website in de gaten.

Wanneer bent u mantelzorger?

  • U verleent langdurige zorg (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) aan een naaste, zoals vriend of familielid.
  • U verleent geen zorg vanuit een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk.