Mantelzorgcompliment Wormerland

Aanvraag mantelzorgcompliment Wormerland 2020 is gesloten. Vragen kunt u telefonisch informeren bij RSWP Wormerland/Dienstencentrum op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur.

Wanneer bent u mantelzorger?

    • U verleent langdurige zorg (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) aan een naaste, zoals vriend of familielid.
    • U verleent geen zorg vanuit een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk.