Mantelzorgcompliment Beemster

In gemeente Beemster kunt u van 1 augustus tot 1 november 2020 het mantelzorgcompliment 2020 aanvragen.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning Beemster of het mantelzorgcompliment Beemster 2020, neem dan contact op met het servicepunt via wonenplusbeemster@rswp.nl of 0299 820 397 (maandag t/m woensdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Voorwaarden mantelzorgcompliment 2020

 • De zorgvrager is inwoner van gemeente Beemster.
 • Als mantelzorger hoeft u niet woonachtig te zijn in gemeente Beemster
 • U bent mantelzorger als u :
  • zorg levert die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende in uw naaste omgeving.
  • U bent mantelzorger voor minimaal acht uur per week
  • U bent langer dan drie maanden aaneengesloten mantelzorger.
 • Zowel de gegevens van de mantelzorger en de zorgvrager (mantelzorgontvanger) worden ingevuld op het aanvraagformulier.
 • De mantelzorger ontvangt bericht binnen acht weken na sluitingsdatum.
 • Aanvragen worden ingediend tot 1 november 2020. Aanvragen na 1 november 2020 worden niet in behandeling genomen.
 • U gaat akkoord met het feit dat de nodige gegevens naar de gemeente Beemster gaan om de aanvraag van het mantelzorgcompliment af te handelen.
 • U kunt het mantelzorgcompliment Beemster aanvragen via het online formulier of langskomen of telefonisch via het servicepunt RSWP Beemster
 • Per zorgvrager kan maximaal 1 mantelzorgcompliment Beemster 2020 aangevraagd worden via het online formulier
 • Een mantelzorger kan maximaal 1 mantelzorgcompliment Beemster 2020 ontvangen.
 • In het formulier wordt u gevraagd om contactgegevens van u en de zorgvrager en een aantal vragen over de mantelzorg die u verleent.
Let op: de aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager
woont 
en  vóór 1 november 2020

 

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers