In Oostzaan is RSWP aanwezig met:

  • Vrijwilligerscoördinatie

Vrijwilligerscoördinatie

De consulent Oostzaan ondersteunt, in overleg met de gemeente, (tijdelijk) vrijwilligersorganisaties en projecten zoals:

  • Coördinatie en werven van vrijwilligers
  • Ondersteuning preventief huisbezoek
  • Intermediair jeugdsport/cultuurfonds

Inloopspreekuren Sociaal Team Oostzaan

Heeft u vragen op het gebied van dagbesteding, geld, gezinsrelaties, opgroeien, opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Voor uzelf of voor een familielid, vriend of buur? Dan kunt u terecht bij het gratis inloopspreekuur van het Sociaal Team Oostzaan. Samen met u kijken de medewerkers van het Sociaal Team Oostzaan naar wat u zelf kunt doen of met hulp van mensen in uw omgeving. Lukt dit niet, dan zoeken we gezamenlijk naar gespecialiseerde hulp.

Waar en wanneer?
Vanwege Covid-19 is er tijdelijk alleen een telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9.30 uur – 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 uur – 18.00 uur via 06 5009 8574 .

Koffie-inloop

Iedere dinsdag van 10.00 – 11.00 uur is er een koffie-inloop in de Bieb in Oostzaan. Inwoners kunnen langskomen voor koffie of thee met lekkers en nieuwe contacten opdoen. Regelmatig schuift ook iemand aan die wat vertelt en vragen aan gesteld kunnen worden.
Vanwege Covid-19 is er tijdelijk geen koffie-inloop

RSWP Oostzaan

RSWP Oostzaan
oostzaan@rswp.eu

Formulieren