In Beemster is RSWP aanwezig met:

  • WonenPlus
  • Mantelzorg
  • Sociale activiteiten

Servicepunt

Op het servicepunt werken enthousiaste vrijwilligers. Abonnees kunnen hier praktische diensten (zoals klusjes in en om het huis en boodschappen) en persoonlijke ondersteuning (zoals een vriendschappelijk huisbezoek) aanvragen. Zie ons onderstaand aanbod. Tijdens de openingstijden kan iedere inwoner langskomen met vragen over wonen, zorg en welzijn.

Mantelzorg

Heeft u mantelzorg of geeft u mantelzorg en woont u in de Beemster? Dan kunt u voor vragen, advies of een gesprek contact opnemen met de consulent mantelzorgondersteuning. Ook vinden er regelmatig mantelzorgcafés plaats en verzorgt RSWP de mantelzorgwaardering voor Beemster

Sociale activiteiten

RSWP organiseert sociale activiteiten zoals bewegings- en buurtactiviteiten

RSWP Beemster

RSWP Beemster
Tel.:0299 820 397
Kometenstraat 6B
1443 BA Purmerend
wonenplusbeemster@rswp.nl
Maandag t/m woensdag 09.00 - 12.00 uur

Formulieren