In Alkmaar is RSWP aanwezig met:

  • WonenPlus
  • Sociale activiteiten

Servicepunt RSWP

Op het servicepunt werken enthousiaste vrijwilligers. Abonnees uit Graft-De Rijp, Schermer en Oterleek kunnen hier praktische diensten (zoals klusjes in en om het huis, boodschappen, administratie) of persoonlijke ondersteuning (zoals vriendschappelijk huisbezoek) aanvragen. Zie onderstaand ons aanbod van diensten. Tijdens de openingstijden kunnen inwoners langskomen met vragen over wonen, zorg en welzijn.

Sociale activiteiten

RSWP organiseert in Alkmaar verschillende sociale activiteiten zoals koffie-ochtenden, creatief cafés, bijeenkomsten met een thema en gezamenlijke maaltijden. Houd onze agenda in de gaten.

RSWP Alkmaar Aangenaam

RSWP Alkmaar Aangenaam
Tel.:0299 820139
Mieuwijdt 19 Graft en Hornplein 8 Schermerhorn
wonenplusaangenaam@rswp.nl
Dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur (Graft) Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. (Schermerhorn)

Formulieren