Haring on Tour

Purmerend juni 17, 2019

Donderdag 13 juni 2019 Haring on Tour georganiseerd door Stichting Vrienden voor Purmerend en Regionale Stichting WonenPlus Purmerend! Triton was dit jaar als nieuwe locatie toegevoegd aan de Haring on Tour Party naast de verschillende verpleeghuizen. Voor herhaling vatbaar!

Meer dan 120 senioren genoten deze dag van de nieuwe haring. Deze middag zijn er 250 haringen uitgeserveerd door 4 leuke, enthousiaste studenten van SG Antoni Gaudi onder bezielende leiding van Hans van Gelder. Naast de haring was er ook kaas, worst en een drankje.

Onder het genot van een drankje en gezellig muziekje werd deze middag een fantastisch succes!
Wij willen graag de Vrienden voor Purmerend bedanken, en dan in het bijzonder Hans van Gelder, voor deze zeer succesvolle dag!

Vooraankondiging: Noteer alvast in uw agenda 7 oktober 2019 “Tongen in Purmerend”.