Eindejaarbijeenkomst vrijwilligers Landsmeer

Landsmeer december 17, 2018

Wat was het een prachtig jaar. Vrijwilligers hebben zich enorm ingezet voor onze abonnees van WonenPlus. Zo’n eindejaar bijeenkomst met vrijwilligers is dan een fijne afsluiter. Daar hoort even een moment van terugblikken bij en ook van vooruitzien. 

Een terugblik: Door de actie van de gemeente mochten we 160 nieuwe abonnees verwelkomen en ook een aantal vrijwilligers. Wij deden in 2018 nu al 12000 diensten (grote en kleine diensten). Naast de WonenPlus dienstverlening en ook de telefooncirkel en de boodschappendienst, waren er ook bijeenkomsten, gezellige middagen met toneel en met muziek, De Museum Plus bus en de lunches. Een nieuw project dit jaar was in de wijk Gortesloot. De renovatie betekent voor de bewoners veel onrust. WonenPlus probeert daar zo veel mogelijk te ondersteunen door dienstverlening, maar ook door het organiseren van koffie-inloop in de wijk op twee ochtenden. 

We zien graag vooruit naar volgend jaar om er te zijn voor onze abonnees. Wij proberen dan ook weer zo goed mogelijk te luisteren, onze abonnees kunnen ons informeren waar zij behoefte aan hebben.   

COMPLIMENTEN VOOR ALLE VRIJWILLIGERS!! 

VEEL DANK VOOR ALLE INZET EN BETROKKENHEID.  

Fijn dat zij er met zo veel waren op onze gezellige eindejaar bijeenkomst voor vrijwilligers. 

Voor iedereen was er een kerstwens en een eindejaarattentie.