Donaties en sponsoring

RSWP is een stichting zonder winstoogmerk en ‘van algemeen nut’. Dit betekent dat wij de ANBI status hebben. Om ons werk te kunnen doen, ontvangen wij subsidies van o.a. de gemeenten in ons werkgebied Zaanstreek/Waterland en Graft de Rijp en Schermer. Deze subsidies zijn echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom zoeken we sponsors en donateurs.

  • Donatie is een gift zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.
  • Sponsoring is een activiteit waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een vereniging, evenement of ander initiatief in ruil voor promotie. Het doel van de sponsor is vaak tweeledig: zowel het steunen van een maatschappelijk initiatief als het genereren van publiciteit. De tegenprestatie voor de financiële bijdrage van de sponsor bestaat meestal uit uitingen van zijn logo, soms voorzien van de vermelding van een slogan of website.

Donaties

Donaties aan RSWP kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.
Donaties kunnen eenmalig of doorlopend vanaf € 15,00 per jaar. U kunt hiervoor het donatieformulier downloaden of ophalen bij een servicepunt in uw gemeente.  Mocht u een eenmalige donatie overmaken dan horen wij dat graag van u zodat wij u een bedankje kunnen sturen.

Sponsoring

Zoekt u (als bedrijf) een mooi maatschappelijk project in Zaanstreek/Waterland om te sponsoren? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons zowel met financiën als met diensten sponsoren. En soms zijn wij ook op zoek naar materiaal. Neem hiervoor contact op met Ingrid van Maarschalkerweerd, 06 52315327, i.vanmaarschalkerweerd@rswp.eu