Crowdfunding gestart mantelzorg Waterland

Waterland september 2, 2019

MANTELZORG: DAT VINDEN WIJ NIET GEWOON, DAT VINDEN WIJ HEEL BIJZONDER!

RSWP organiseert met Jan Peter Valk, fysiotherapeut bij Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster Ee, een geldinzamelactie van 3 tot 24 september voor onze mantelzorgers in Waterland. Hiermee willen wij naast de dag van de mantelzorg een attentie geven aan diegenen die (bijna) dagelijks zorgen voor een naaste.

Als ondernemer van het jaar in Waterland doneert Jan Peter via de ondernemingsvereniging een geldbedrag aan RSWP voor een attentie voor onze mantelzorgers.  Jan Peter: “Veel mensen staan ‘gewoon’ klaar voor hun naasten, ook als de hulp langdurig nodig is. Als fysiotherapeut kom ik veel in contact met mantelzorgers. Ook als ze zelf tegen grenzen aanlopen, want een mantelzorger is ook maar een mens. Daarom stel ik als ondernemer van het jaar – samen met de ondernemingsvereniging Waterland –  € 500,- ter beschikking om deze mantelzorgers eens extra in het zonnetje te zetten.

RSWP ondersteunt de mantelzorgers in Waterland. Tamara Traupe, consulent RSWP, vertelt: “Binnen Waterland zijn veel mantelzorgers die zorgen voor een naaste. Een broer of zus, kinderen of ouders die ziek en kwetsbaar zijn en hulp en extra ondersteuning nodig hebben. Naaste familie, buren of vrienden geven veelal deze steun als mantelzorger. Mantelzorg overkomt je en wordt gedaan uit liefde, maar vergt tijd en inzet boven het gebruikelijke werk- en gezinsleven”. Caroline de Graaf, mantelzorgconsulent RSWP, vult aan: “Mantelzorg gaat vaak ook dag en nacht door. Dat kan vermoeiend zijn en veel vergen van mantelzorgers. Toch doen ze het ‘maar gewoon’. Want dat doe je toch? Wij vinden dat bijzonder! Graag zetten wij daarom onze mantelzorgers eens extra in het zonnetje. Want mantelzorg dat is niet alleen maar gewoon: maar heel bijzonder!  Help jij mee het bedrag op te hogen? Zodat we iedere mantelzorger een attentie kunnen bezorgen? Onze mantelzorgers verdienen het!

De attentie wordt overhandigd op de Dag van de mantelzorg. RSWP Waterland organiseert op 8 november a.s. een gezellig samenzijn voor mantelzorgers in opdracht van gemeente Waterland.

Geldinzamelactie

Steun jij onze actie? Je kunt een (klein) bedrag storten via: rswp.eu/donatie of doneren in de donatiebussen die op de balies staan van RSWP, Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster Ee en leden van ondernemingsvereniging Waterland.

Wij zijn blij met elke euro, zodat wij de mantelzorgers extra kunnen belonen op 8 november a.s.

Wil je meer informatie over mantelzorg, je aanmelden als mantelzorger of een mantelzorger ondersteunen? Neem dan contact op met het servicepunt RSWP Waterland, 0299 650 480, stuur een mail naar wonenpluswaterland@rswp.nl of kijk eens op www.rswp.eu