Column: “Mantelzorg: Dat vinden wij heel bijzonder!”

Waterland oktober 7, 2019

Onder de leus “Mantelzorg: dat vinden wij niet gewoon, dat vinden wij heel bijzonder!” organiseren wij samen met fysiotherapeut Jan Peter Valk van de Kernpraktijk Fysiogroep Ooster Ee een geldinzamelactie voor de mantelzorgers in Waterland.

Binnen onze gemeente zijn veel mantelzorgers die zorgen voor een naaste die ziek en kwetsbaar is. Mantelzorg overkomt je en wordt gedaan uit liefde, maar vergt tijd en inzet boven het gebruikelijke werk- en gezinsleven.

Jan Peter Valk stelt als ondernemer van het jaar, samen met de ondernemingsvereniging Waterland, € 500,- ter beschikking om deze mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten.

RSWP organiseert, met dank aan de gemeente Waterland, een samenkomst op 8 november voor de mantelzorgers en kan met deze geweldige actie een extra attentie aanbieden.

Het streven is om het bedrag van € 500,- te verhogen naar € 1.200,- via de geldinzamelactie. Inmiddels is er € 950,- opgehaald Deze actie loopt tot 18 oktober 2019! Doet u mee?

Helpt u mee dit bedrag te verdubbelen?
Doneer op rswp.eu/donatie maar u kunt ook bij ons langs komen om uw gift in de collectebus te deponeren.

We zijn blij met elke euro!!!
Team RSWP Waterland