Veiligheid in en om huis met het Rode Kruis

Landsmeer februari 13, 2019

Op 7 februari jl. gaf het Rode Kruis in samenwerking met WonenPlus en het DCL een presentatie over de  “veiligheid in en om het huis”. In een soort bingo achtige vorm werden mogelijke gevaarlijke situaties besproken waarbij de ongeveer 35 aanwezigen hun uitgereikte “bingokaart” mochten afstrepen als zij in hun eigen woonsituatie de betreffende preventieve maatregelen hadden genomen.
Na ongeveer drie kwartier was er ruimte voor een warm kopje koffie of thee, waarna de presentatie werd hervat.
Het was een nuttige bijeenkomst vooral omdat een heel scala aan mogelijke gevaren werden benoemd voorzien van nuttige tips.
“Een gewaarschuwd mens telt voor twee” zo luidt het spreekwoord hetgeen bij deze bijeenkomst zeker van toepassing was.