ANBI

RSWP is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Deze ANBI-status houdt in dat de RSWP geen schenkings- en successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Voor u betekent het dat giften aan de RSWP aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie op belastingdienst

Voor de ANBI is de RSWP verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

 • Statutaire naam: Regionale Stichting WonenPlus, bekend onder de naam WonenPlus en RSWP
 • Fiscaal nummer: 8203.00.731.
 • Adres: Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend
 • Doelstelling RSWP. RSWP wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden, op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg: De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. RSWP helpt met inzet van vrijwilligers, daarbij ondersteund door professionals, door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.
 • Jaarplan 2018-2020
 • De functie en namen van de bestuurders:
  • Dhr. H. van Amstel (voorzitter), directeur bestuurder Warm Thuis
  • Dhr. P.C. Verhagen (penningmeester)
  • Mw. P.R.M. Oosting (algemeen bestuurslid). 10 Jaar werkzaam geweest als arts. Vervolgens leidinggevende geworden in de gezondheidszorg bij de GGD Zaanstreek-Waterland. Daarnaast verschillende bestuurlijke functies bekleed in de Jeugdhulpverlening, bij een eerstelijnsorganisatie en bij andere maatschappelijke organisaties.
  •               Mw. A. Löwenhardt (algemeen bestuurslid