Mantelzorgcafé Wormerland

Mantelzorgcafé Wormerland december 20, 2018

Het opvoeden van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vraag vaak wat meer van ouders.

Deze bijeenkomst gaat vooral over het herkennen en erkennen van elkaars verhalen. Carla Krale van MEE Amstel en Zaan zal de ochtend ondersteunen.

Data en tijd

Woensdag 30 januari 2019 van 10.00-11.30 uur

Locatie

De Omslag, Faunastraat 68 in Wormer (ingang tegenover Big Bazaar)

Ruimte

De Ganssloot

Aanmelden

U kunt zich tot vrijdag 25 januari aanmelden bij RSWP Wormerland (Dienstencentrum Wormerland) via tel: 075-6419668 of per e-mail i.mieremet@rswp.eu.