Bijeenkomst over ‘thuiswonen bij vergeetachtigheid’

Bijeenkomst over ‘thuiswonen bij vergeetachtigheid’ maart 27, 2019


KUN JE ALS JE VERGEETACHTIG WORDT THUIS BLIJVEN WONEN?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Alzheimer Noord Kennemerland en RSWP Aangenaam. Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor degene met vergeetachtigheid/dementie en de mantelzorger. Hoe blijft thuis wonen mogelijk en ook prettig en mogelijk voor alle partijen.

Het is bekend dat door het ouder worden en het beleid om langer thuis te wonen de problematiek en de gevolgen van vermindering van het geheugen vaak een grote zorg wordt. Dit geldt voor de persoon die het aangaat als ook voor de partner en familie. Dit is vaak de mantelzorger, die door het langer thuis wonen ook langer belast wordt. Gemeente Alkmaar is zich hier ook van bewust van en kijkt samen met o.a. Alzheimer Noord Kennemerland en welzijnsorganisaties hoe we daarin samen kunnen werken en voor iets kunnen betekenen.

Tijdens deze bijeenkomst geven we uitleg en gaan we in op wie en wat is Alzheimer Nederland en de afdeling Noord-Kennemerland, welke activiteiten zijn er in deze regio, waar is behoefte aan in de Schermer en zou er georganiseerd kunnen worden en de samenwerking met RSWP, Knooppunt Dementie en Geriant.

Data en tijd

Vrijdag 12 april 2019 van 14.00-16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Locatie

De Horn in Schermerhorn, Hornplein 8.

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig.