Werktijden en arbeidsduur

Is het lastig voor u om werk en zorg te combineren? Dan kan het soms helpen om uw werktijden aan te passen of minder uren te gaan werken. Welke wettelijke mogelijkheden zijn daarvoor?

Flexibel werken en mantelzorg

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. De wet geeft u echter niet het absolute recht op flexibel werken. Maar biedt het recht om dit aan te vragen.
De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Hoe vraagt u het aan?

Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende en vertel over uw situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Maak uw situatie ook bespreekbaar bij uw collega’s. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben.

Aandachtspunt

Aanvragen voor zorgverlof en/of flexibel werken moeten altijd schriftelijk worden gedaan, voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

Meer informatie

Gaat u minder uren werken, dan gaat u ook minder verdienen en bouwt u minder pensioen op. Kijk voor meer voorwaarden op Rijksoverheid.nl.