Mantelzorgcompliment Wormerland

Tussen 1 april en 1 september 2018 kunt u het mantelzorgcompliment Wormerland aanvragen door middel van onderstaand formulier. Bij vragen of hulp neem contact op met Dienstencentrum Wormerland.

Wanneer bent u mantelzorger?

  • U verleent langdurige zorg (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week) aan een naaste, zoals vriend of familielid.
  • U verleent geen zorg vanuit een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk.

Maak uw eigen enquĂȘte voor feedback van gebruikers