In Landsmeer is RSWP aanwezig met:

  • Servicepunt WonenPlus
  • Samenkracht
  • Maatjesproject

Servicepunt WonenPlus

Op het servicepunt werken enthousiaste vrijwilligers. Abonnees kunnen hier praktische diensten (zoals klusjes in en om het huis en boodschappen) en persoonlijke ondersteuning (zoals een vriendschappelijk huisbezoek) aanvragen. Zie ons onderstaand aanbod. Tijdens de openingstijden kan iedere inwoner langskomen met vragen over wonen, zorg en welzijn.

Samenkracht

Bij Samenkracht wordt extra aandacht besteed aan het netwerk. Een inwoner gaat in gesprek met een getrainde vrijwilliger en aan de slag met het vergroten of verstevigen van zijn of haar netwerk en met het vinden van activiteiten of contacten op maat.

Maatjesproject

Met het Maatjesproject willen wij in Landsmeer een vrijwilliger een op een koppelen aan iemand die op bepaalde punten in het leven even iemand naast zich nodig heeft.

RSWP Landsmeer

RSWP Landsmeer
Tel.:020 4822605
Dr. M.L. Kingstraat 2B
1121 CP Landsmeer
wonenpluslandsmeer@rswp.nl
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 09.30 - 12.30 uur

Formulieren