In Edam-Volendam is RSWP aanwezig met:

  • WonenPlus
  • Mantelzorg
  • Sociale activiteiten

Servicepunt WonenPlus

Op het servicepunt werken enthousiaste vrijwilligers. Abonnees kunnen hier praktische diensten (zoals klusjes in en om het huis en boodschappen) en persoonlijke ondersteuning (zoals een vriendschappelijk huisbezoek) aanvragen. Zie ons onderstaand aanbod. Tijdens de openingstijden kan iedere inwoner langskomen met vragen over wonen, zorg en welzijn.

Mantelzorg

Heeft u mantelzorg of geeft u mantelzorg en woont u in Edam-Volendam? Dan kunt u voor vragen, advies of een gesprek contact opnemen met de consulent mantelzorgondersteuning. Ook vinden er regelmatig mantelzorgcafés en -bijeenkomsten plaats.

Kenniscentrum mantelzorg

In het Kenniscentrum mantelzorg vindt u allerlei informatie die voor u van belang kan zijn. Zowel lokale als regionale of landelijke informatie over wet en regelgeving, ondersteuningsmogelijkheden, tips ..

Sociale activiteiten

RSWP organiseert sociale activiteiten zoals buurtactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

RSWP Edam-Volendam

RSWP Edam-Volendam
Tel.:0299 323101
Dijkgraaf Poschlaan 8
1135 GP Edam
wonenplusedamvolendam@rswp.nl
Maandag-vrijdag: 09.30 - 12.00 uur.

Formulieren