Goed bezochte workshop ‘Aandacht voor jonge mantelzorgers’

Wormerland maart 16, 2018

Dienstencentrum Wormerland (RSWP) en MEE Amstel en Zaan bundelden de krachten en organiseerden een workshop voor professionals in Wormerland. Deze vond 12 maart jl. plaats bij het Dienstencentrum in de Omslag te Wormer.

Er was een mooie opkomst van 15 professionals die in hun werk, direct of indirect, te maken hebben met kinderen en jongeren die opgroeien met een gezinslid die extra zorg nodig heeft, zoals o.a. Centrum Jong, GGD, politie/wijkagent, casemanager Leerplicht, Jeugteam, SMDZW maatschappelijk werk, WMO loket, Adviesraad Sociaal Domein, MEE en Regionale stichting WonenPlus. De workshop werd verzorgd door Geraldine de Visser en Marjan Vogelzang van MEE Amstel en Zaan. Er werd aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van (over)belasting. Hoe ga je het gesprek aan met jonge mantelzorgers en hun omgeving? Hoe kun je als professional helpen en welke ondersteuning is er momenteel in de regio Wormerland?

Op dit moment kunnen jonge mantelzorgers terecht bij het Dienstencentrum Wormerland voor vragen, advies en ondersteuning.

• Samen op zoek naar manieren om de zorgen en de verantwoordelijkheid anders te verdelen
• Een luisterend oor
• Workshops op scholen
• Informatieve bijeenkomsten
• Aanvragen van het mantelzorgcompliment
• In contact brengen met andere jonge mantelzorgers

EN

• Jongerencafé (in samenwerking met MEE Amstel en Zaan)
Leuke activiteiten voor jeugd van 8 t/m 16 jaar(In de Omslag, Faunastraat 68 Wormer)
Woensdag 23 mei 15.00-17.00 uur: hapjes maken. En opeten natuurlijk!
Woensdag 27 juni: 15.00 – 17.00 uur: picknick / spel middag
Woensdag 19 september: 15.00-17.00 uur: spel/game middag
Woensdag 7 november: 15.00 -17.00 uur: laat je verrassen.
Vriend/vriendin of klasgenoot mag gezellig mee!

De deelnemers gaven na afloop aan zich meer bewust te zijn van de zorgen en behoeften van jonge mantelzorgers. Ook zijn ze blij dat er meer aandacht is voor deze groep kinderen en jongeren.
Dit is een eerste aftrap geweest. We gaan verder werken aan het ontwikkelen van ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Ook is het geven van voorlichting op bijvoorbeeld scholen en bij sportverenigingen een belangrijk onderdeel om meer bewustwording te creëren.

Wilt u meer informatie, een gastles op school of onze folder ontvangen? Neem dan gerust contact op met Astrid Mannes of Inge Miermet via a.mannes@rswp.eu of i.mieremet@rswp.eu of via 075- 641 9668.